มุมโปรดเพียงแค่เพิ่มโคมไฟตั้งโต๊ะก็สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่แล้ว โคมไฟตั้งโต๊ะโดยทั่วไปขนาดความสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร ฐานโคมไฟทั่วไปขนาด 20-30 เซนติเมตร จะพอดีกับโต๊ะ ลองตั้งเดี่ยวหรือตั้งคู่ก็ดูดี

prev next
 • โคมไฟตั้งโต๊ะหุ้มด้วยปอสา ลวดลายสยงามแม้ไม่เปิดไฟ
  โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟตั้งโต๊ะหุ้มด้วยปอสา ลวดลายสยงามแม้ไม่เปิดไฟ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ

เราพร้อมร่วมกับท่านออกแบบและผลิตโคมไฟตั้งโต๊ะ ที่เหมาะสมกับโครงการต่างๆ สินค้ารับประกันทุกชิ้น มีอะไหล่สำรองพร้อมโรงงานผลิตเองทุกกระบวนการเชื่อมั่นกับการจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย มั่นใจได้

ติดต่อได้ทันที

0966974915 , 0987492615

Line ID : orderlamp

Email : info@orderlamp.com

เพิ่มเพื่อน

ปรึกษาฟรี!!

จองคิวผลิตด่วน