​ดูละครแล้วย้อนดูเรา ดูหนังแล้วพลันจะเป็นจริง (เร็วๆนี้)

     ตั้งแต่สมัยเด็ก ครูหลายคนบอกผมเสมอว่าเมื่อดูละครแล้วย้อนดูเรา นั้นคือ นิยายหรือละครบางเรื่องล้วนมีเค้าโครงและแปลงมาจากชีวิตจริง ใกล้เคียงและตรงกับเราๆท่านๆมาก ตั้งแต่เล็กจนโตการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย จากจักรยาน มาเป็นรถยนต์ไอบริด จากพิมพ์ดีดมาเป็นคอนพิวเตอร์ระบบสัมผัส 

นั่นเพราะคนเราไม่ได้หยุดคิดและพัฒนา รวมทั้งค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาอยู่รอบๆตัวเองมากมายเพียงนี้ ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอน ล้วนแล้วแต่อยู่กับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง และอีกไม่นานการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง จะทำให้เราเองมีชีวิตที่เหมือนในหนังภาพยนต์หลายเรื่อง เช่น Minority report, Iron man

นั่นเพราะการคิดในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา และไม่หยุดนิ่ง เช่น 

สาวคนนี้แม้เพียงเดินผ่านกัน เธอผู้นั้นมีความต้องเสื้อผ้าในแบบเดียวกัน ก็สามารถเห็นรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วน

null

หรือแม้แต่การกินอาหาร เทคโนโลยีจะบอกเราได้ว่า อาหารได้พลังงานเท่าใด เพียงพอหรือไม่

null

เพียงแค่การนัดเดทก็ทำให้เราใกล้ชิดข้อมูลซึ่งกันและกันมากขึ้น (สงสัยคงมีตารางการจีบกันเป็นขั้นแน่นอน)

null

เราจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีนั้นหรือไม่ คุณเท่านั้นเป็นผู้กำหนด

จงเตรียมพร้อมเสมอ เมื่อโอกาสมาถึงเราจะคว้ามัน.. 

นาย นาย http://www.orderlamp.com มากกว่าโคมไฟให้แสงสว่าง